Logo'r Llyfrgell a link i brif dudalen y Llyfrgell

Cymraeg | English

Chwiliwch o dan:

Person

Enw
Lle
Sir:
Statws

e.e. 'Bumbailiff', 'Yeoman', 'Married'

Trosedd

Lle
Sir:
Categori'r drosedd
Dyddiad
Rhwng a
Enw'r erlynydd
Troseddau: manylion pellach (testun rhydd)
Cosb (testun rhydd)